26.1.2020

האם הרב יצחק יוסף יכשיר את השרץ בחותמת בלבד ?


תגובת הרב שנאור זלמן רווח - חזק ביותר. 
איך יהיה מהדרין ?
ללא פיטום - לא שווה כלום. הכבד
עם פיטום - בכל גוונא לא יכול להיות מהדרין
ולא יועיל שיחתמו על זה כל גדולי ישראל

המייל האדום

יש לכם חומרים עבורנו?
שלחו עכשיו למייל קו החשיפות

צפיות בבלוג