6.7.2021

בגץ פסק : לא ניתן לחייב לחסן שום אדם בישראל


הנה קבלו כשלון מוחלט שלנו בוועדת החקירה האזרחית,

כישלון שהוא הצלחה מטורפת.
לפני כשבועיים עתרנו לבג״צ בדרישה לעצור לאלתר את הזרקת תכשיר פייזר.
עיצבנו מאד את השופט שטיין והוא דחה את העתירה שלנו על הסף, קבע שאין לנו בכלל זכות לנסות ולעצור מוות של ילדים (במילים משפטיות) וגם חייב אותנו בהוצאות לטובת אוצר המדינה. אז קודם כל מצפוננו נקי ומצפונו של כב׳ השופט שטיין ייאלץ לברר עם עצמו מה המצב שלו אם וכאשר ילדים, כמו צעירים רבים, יאבדו את חייהם לתכשיר פייזר. ושנית, אני סבורה, שאלה 10,000 שח הכי משתלמות. ולמה? קראו את סעיף 6 לפסק הדין.

השופט שטיין קובע נחרצות ובזעם רב, שהמדינה אינה כופה על אף אחד להתחסן.....רגע מה? הנה ציטוט:
״התחסנות נגד וירוס הקורונה איננה בגדר חובה משפטית אלא בגדר זכות שמימושה נתון לבחירה אוטונומית של כל אזרח ואזרח....״ 

וואללה? אז למה כופים התחסנות על עובדים? למה כופים התחסנות על סטודנטים למקצועות הרפואה והסיעוד? למה נפתלי מדבר על מודל סינגפור שבו המדינה מחייבת חיסון, 100% לא פחות??? אז הנה לכם לינק לכשלון הכי מפואר שלי בקריירה המשפטית, העתירה נדחתה, חוייבנו בהוצאות, השופט שטיין כועס עלינו מאד, אבל....חרף שכיוון לקלל, יצא מברך. הדפיסו את סעיף 6 והציגו לכל מעביד שמחייב חיסון, לכל אוניברסיטה שדורשת חיסון, לכל מוסד חינוכי שמחייב חיסון...

הבגצ הכריע שיש לכולנו אוטונומיה ואין לאף אחד זכות לכפות על אחר להזריק לגופו את תכשיר הפלא של פייזר. 
תודה רבה לכב׳ השופט שטיין🏆 אתה הבנת את זה ניצן? מחר נשלח את פסק הדין לנפתלי ונהיה מאד גאות בכישלון המוחלט הזה. הנה לכם הכשלון במלואו...

המייל האדום

יש לכם חומרים עבורנו?
שלחו עכשיו למייל קו החשיפות

צפיות בבלוג