19.11.2020

אשכול מרוכז להתפטר מהמסכה


 כל המסמכים
שצריך להראות לכל מי
שמשגע אותכם על מסכה

פיקוד העורף : לתבוע בתי עסק שמסרבים לתת שירות

משטרת ישראל : אין לסרב שרות למי שפטור ממסכה
משטרת ישראל : מפעיל מקום רשאי לתת שירות למי שפטור
משרד המשפטים : אין לבקש תעודה מזהה או הוכחה למי שמצהיר שהוא מוגבלמשטרת ישראל : מי שהולךעם המסכה ביד אין להטיל עליו קנסאתר כל זכות : לא חייב להגיד שאתה פטור וגם לא חייב להראות אישור
מוקד קול הבריאות : אדם שיש לו מוגבלות לא צריך אישור רופא


חוות דעת משפטית מעורך דין תמיר טורגל : 
כל אדם שמצהיר שיש לו קושי הוא פטור גם בלי להראות מסמכים רפואיים

משרד הבריאות : אסור להשתמש במסכה אם יש קושי נשימתימשרד הכלכלה : אין לחנויות עם התו הסגול לדרוש הוכחות למי שפטור ממסכה


משרד המשפטים : אין לסרב כניסה למקום ציבורי למי שפטור ממסכהמשרד הבריאות : אין לסרב כניסה למבנה למי שפטור ממסכה
נוסע באגד ? מסמך להראות לכל הנהגים ולכל הנוסעים הטיפשים שמשגעים את השכל...
11.4.2020

זהירות !! מכירת חמץ עם תווית כשר לפסח !! 11-04-2020🛑🛑🛑שימו לב 🛑🛑🛑

הונאה חמורה בכשרות!!!

בוטן אמריקאי 200 גרם של חברת גרעיני עפולה מכיל קמח חיטה ויש עליהם מדבקות כשר לפסח.

שימו לב!!! להסיר מידית מהמדפים.

מצוה להפיץ בכל קבוצה אפשרית למנוע מכשול חמור.

ברגע זה הנושא נבדק עם מחלקת ההונאה ברבנות הראשית.
😔😔😔8.4.2020

רבני מרוקו מחטיאים את הרבים בחילול יום טוב 08-04-2020


מנחת אשר 

בתקופת הקורונה עה כח

האם להתיר לזקנים בודדים להשתתף בליל הסדר ע"י תוכנת מחשב לשאלת רבים?

 היות ועפ"י תקנות הממשלה מחשש התפשטות המגפה הרבה זקנים ואנשים בודדים יצטרכו לבלות את ימי החג לבדם בבית, האם מותר להשתמש באמצעים שונים כמו סקייפ וזום כדי שיוכלו להשתתף בליל הסדר ולהרגיש במקצת כאילו הם נוכחים בבית ילדיהם או חבריהם. וראיתי פסק של כמה רבנים חשובים שהתירו את הדבר הזה, 

ולענ"ד חלילה להקל בזה, ויש בזה חשש חילול שבת ויו"ט דאורייתא.

 הנה הרבנים החשובים סמכו דבריהם על דעתם של כמה וכמה מחשובי הפוסקים בני עדות המזרח, דאין איסור כלל להדליק חשמל ביו"ט, מלבד עובדין דחל וזילותא דשבתא. ועוד כתבו דאף שכמה מהרבנים האשכנזים החמירו, אך אף לשיטתם, אין זה אלא במי שמדליק את האור או מפעיל כלי חשמלי, אבל כאשר המכשיר כבר דלוק אלא שעושה בו שימוש כדי לתקשר עם חבירו ודאי אין בו איסור.

 ולדעתי טעו בזה בתרתי, ושתי ההנחות הנ"ל אינן נכונות,

 ואבאר. הנה כבר כתבתי במק"א שו"ת מנחת אשר ח"א סימן ל' דאף שאכן כך נקטו כמה וכמה מגדולי הספרדים וגם מקצת מן הגדולים של בני אשכנז כמו הערוך השלחן בקובץ בית ועד לחכמים, ונדפס לאחרונה בשו"ת ערוך השלחן סי' ז'. אך באמת כל המתירים לא הבינו כלל את מהות החשמל וחשבו לתומם שחום האש נמצא חבוי בתוך החוטים ואין האדם אלא מגלה אותו, ובדמיונם חשבו לדמות את המדליק את החשמל למעביר אש מנר לנר.
 אך באמת אין הדבר כן, ואין כל דמיון בין המדליק מאור חשמלי למעביר אש ממקום למקום, ואין בחוטים כל כח וחום של אש.
 ובערוך השלחן כתב להדיא בתשובתו דאפשר שאין בדבריו ממש משום שאינו בקי בענין החשמל וטבעו, עי"ש. 

וגם מה שכתבו דאף לדעת המחמירים שאסור להדליק חשמל ביו"ט אין זה אלא במי שמדליק, משא"כ בנידון דידן שהחשמל כבר דלוק מערב יו"ט, 

טעות הוא בידם, דבאמת בכל דיבור שמדבר האדם הוא גורם לשינויים בזרימת החשמל,

 וכבר ביארתי בשו"ת מנחת אשר שם סימן ל' – ל"א וח"ב סימן ל"ד שיש בזה חשש מלאכה דאורייתא.

 ומטעם זה נמנעים כל יראי ה' מלהשתמש במגבירי קול בשבת או לדבר בטלפון בשבת, וכן הדבר בנידון דידן. 

ומלבד החששות שיש בזה מעיקר הדין, ברור כשמש בצהריים, שאם נתיר דבר זה, תהיה בכך פירצה גדולה ולא נוכל להסביר אח"כ, מה יום מיומיים, דהלא בכל שנה ושנה ובכל יום ויום ובכל מקום ומקום יש זקנים בודדים וחולים המרותקים לביתם, ויאמרו כבר התירו פרושים את הדבר. החכם עיניו בראשו, והחכם רואה את הנולד, ובכל הנוגע לשימוש בשבת במכשירי חשמל, אלקטרוניקה וטכנולוגיה מודרנית, כל פירצה תתרחב ועלול למוטט את חומת הדת. חכמים הזהרו בדבריכם.

כמו כן צפו בתוכנית שבה הרב אמנון יצחק מתייחס לשימוש בזום בשבת בקישור הבא https://hasifot.com/v/153

26.1.2020

הרב מוצפי מאחל לזמיר כהן שיתקע בתאילנד ולא יחזור לארץ 26-01-2020
האם הרב יצחק יוסף יכשיר את השרץ בחותמת בלבד ?


תגובת הרב שנאור זלמן רווח - חזק ביותר. 
איך יהיה מהדרין ?
ללא פיטום - לא שווה כלום. הכבד
עם פיטום - בכל גוונא לא יכול להיות מהדרין
ולא יועיל שיחתמו על זה כל גדולי ישראל

7.1.2020

תגובה לשקרים ולמחלוקות: כל השקרים של הידברות


בעקבות השקרים שמופצים לאחרונה על צופיה ושבע ברכות
על ידי ארגון הידברות, ריכזנו בדף זה את האמת לאמיתה,
כולל מסמכים ועובדות ברורות על הפעילות הרפורמית
של ארגון החטאת הרבים הגדול בעולם. אז בואו נדבר עובדות


https://hasifot.com/68


כמו כן כנסו לערוץ שלנו החדש
https://hasifot.com

3.1.2020

את האמת לא משתיקים 03-01-2020חובה להפיץ בכל מקום את הפשיעה
של ארגון הבריונים והמפיונרים הידברות 
שמונע מעם ישראל מלחזור בתשובה רק בגלל שהם מנסים 
למחוק את הרב אמנון יצחק שליט"א מיוטיוב.

 אבל את האמת לא משתיקים בקלות. 
קו החשיפות משדרג את עצמו
יותר ויותר ואחרי הבלוג https://blog.hasifot.com
 בנינו ערוץ שיוטיוב פרטי לשם נעלה כל הסרטונים מחדש
תעקבו באתרנו החדש  https://hasifot.com

2.1.2020

ארגון הידברות נחשפו לתביעה פלילית אזרחית וזכויות יוצרים על מאות אלפי שקלים על תלונות כוזבות - הערוצי יוטיוב שלהם ייסגרו על ידי יוטיוב - 03-01-2020


הוכחה מוחצת איך ארגון הידברות מזייפים תלונות ביוטיוב
רק בשביל לסגור ערוצי יוטיוב של הרב אמנון יצחק
הם משתמשים בקטעים שהרב מקרין בהרצאות
ומעלים אותם בכתבות ישנות שלהם בתאריכים של 2014 או 2015
ואז מגישים תלונה כוזבת ליוטיוב רק בשביל לסגור ערוצים שמציגים תוכן של הרב אמנון יצחק

מצו"ב שתי תלונות שהתקבלו היום ביוטיוב עם השיטה הזאת
הם לא מפחדים להעלות אפילו סרטונים נגדם העיקר לסגור ערוצי יוטיוב של הרב אמנון יצחקאתם תראו שמיד אחרי הפרסום של הכתבה הזו
הסרטונים כבר לא יהיו שמה
כנסו לקישורים ותבדקו
מצו"ב רשימת ערוצי יוטיוב שכבר נסגרו 
על ידי ארגון פושעים הידברות של זמיר כהן1. https://www.youtube.com/channel/UC-LktiN5nAhVaovcAvRlXfw
2. https://www.youtube.com/channel/UC_iIw5t9CFRRnuJ-Hgdg__g
3. https://www.youtube.com/channel/UCIAitUZoSwZl8O5LPovqbqg
4. https://www.youtube.com/channel/UChXa932WtTfniW2QbubfS2g
5. https://www.youtube.com/channel/UC-5WiSPw4oIN0BXz630df_w
6. https://www.youtube.com/channel/UCDXd1cCzXyHSmqZR6FnKVPA
7. https://www.youtube.com/channel/UCvRFCI5-H9iJrU7rt--3FtQ
8. https://www.youtube.com/channel/UC0USSAhTHjH9IiiBk1zdIeQ
9. https://www.youtube.com/channel/UCtVkCnctBc4s3ztC511rN0A
10. https://www.youtube.com/channel/UC7XpVzgzdtfqzSZb72PzhvQכפי שידוע לכם יוטיוב מוחקים ערוץ אחרי שלוש תלונות
של זכויות יוצרים
הנה חלק קטן מהתלונות שעשו
תלחצו ותראו שכל התלונות מהידברות

https://www.youtube.com/watch?v=DA3ADJktI60
https://www.youtube.com/watch?v=gG7EHE_CvtM
http://www.youtube.com/watch?v=bsuZJtgRMJU
http://www.youtube.com/watch?v=KqC2fHZilcc
https://www.youtube.com/watch?v=r6mC4QFRhIc
https://www.youtube.com/watch?v=nZptBQwo__g
https://www.youtube.com/watch?v=ZEXVeVu0wEw
https://www.youtube.com/watch?v=GK-7ZQobLB8
https://www.youtube.com/watch?v=G8C9ZV_iYCY
https://www.youtube.com/watch?v=a5NSIzUzKjQ
https://www.youtube.com/watch?v=4dVi76wKgyg
https://www.youtube.com/watch?v=DHsclTgIHS4
‎http://www.youtube.com/watch?v=KqC2fHZilcc
http://www.youtube.com/watch?v=bsuZJtgRMJU
https://www.youtube.com/watch?v=nZptBQwo__g
https://www.youtube.com/watch?v=r6mC4QFRhIc
https://www.youtube.com/watch?v=GK-7ZQobLB8
https://www.youtube.com/watch?v=ZEXVeVu0wEw
https://www.youtube.com/watch?v=DHsclTgIHS4
https://www.youtube.com/watch?v=4dVi76wKgyg
https://www.youtube.com/watch?v=a5NSIzUzKjQ
https://www.youtube.com/watch?v=G8C9ZV_iYCY
https://www.youtube.com/watch?v=Xf45-_YThWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ftyC3_uLw7g
https://www.youtube.com/watch?v=cHnfsbHevjw
http://www.youtube.com/watch?v=PGM-PqWdeGk
http://www.youtube.com/watch?v=5YYiQ-O16cY
http://www.youtube.com/watch?v=ap5xwuSt1P4
http://www.youtube.com/watch?v=fU8m_a37LIY
http://www.youtube.com/watch?v=mlJDGTnKbXM
http://www.youtube.com/watch?v=fVGUigeeeN4
http://www.youtube.com/watch?v=gHN_eOev37E
http://www.youtube.com/watch?v=6YWXk757gGg
http://www.youtube.com/watch?v=PGM-PqWdeGk
http://www.youtube.com/watch?v=5YYiQ-O16cY
http://www.youtube.com/watch?v=5YYiQ-O16cY
http://www.youtube.com/watch?v=ap5xwuSt1P4
http://www.youtube.com/watch?v=fU8m_a37LIY
http://www.youtube.com/watch?v=mlJDGTnKbXMקישור קבוע לכתבה : https://hasifot.com/130

המייל האדום

יש לכם חומרים עבורנו?
שלחו עכשיו למייל קו החשיפות

צפיות בבלוג